Nakkalites FZone

Nakkalites FZone Nakkalites FZone

  • 28
  • 52 ਮਿਲੀਅਨ
Welcome to Nakkalites FZone!

Nakkalites FZone! is a sister concern of Tamil PAsun Channel Nakkalites and primarily deals with Female oriented contents.

Nakkalites is a Tamil entertainment youTube channel founded by Rajeshwar and Prasanna Balachandran in 2017 to create original content on PAsun.

We create Tamil originals like comedy sketches, web series, and fun videos. We have made path-breaking web series in Tamil like "BACK TO SCHOOL" "AMMUCHI". And our ongoing web series "Alumbunaties" is based on the hostel life of college students.

"This channel is owned by ERUMBUGAL NETWORK"

**********************************

Digital Partner - Divo
Divo is one of the leading digital media companies in South India working with brands and content creators across genres.

ਵੀਡੀਓ

12:08Welcome -  NakkalitesfZone
Welcome - NakkalitesfZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 469 ਹਜ਼ਾਰ7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
9:30Magic Show | #NakkalitesFzone
Magic Show | #NakkalitesFzoneਦ੍ਰਿਸ਼ 645 ਹਜ਼ਾਰ3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
8:17Double Pattasu | Nakkalites FZone
Double Pattasu | Nakkalites FZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
10:16When You are the Only Single Girl in a Room | Nakkalites FZone
When You are the Only Single Girl in a Room | Nakkalites FZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 893 ਹਜ਼ਾਰ5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
6:03Bloopers - 03 | Nakkalites FZone
Bloopers - 03 | Nakkalites FZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 254 ਹਜ਼ਾਰ5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
14:20Marriage Expectation vs Reality - Nakkalites FZone
Marriage Expectation vs Reality - Nakkalites FZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 1 ਮਿਲੀਅਨ5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
9:08Xerox | Nakkalites Fzone
Xerox | Nakkalites Fzoneਦ੍ਰਿਸ਼ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
9:58Movie Buff #NakkalitesFZone
Movie Buff #NakkalitesFZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 380 ਹਜ਼ਾਰ7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
9:33Adangapidari #NakkalitesFzone
Adangapidari #NakkalitesFzoneਦ੍ਰਿਸ਼ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
14:21Autograph | Valentine Special #NakkalitesFZone
Autograph | Valentine Special #NakkalitesFZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
6:32Bloopers - 02 | Nakkalites F Zone
Bloopers - 02 | Nakkalites F Zoneਦ੍ਰਿਸ਼ 307 ਹਜ਼ਾਰ8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
11:19Shopping with mom -  NakkalitesFzone
Shopping with mom - NakkalitesFzoneਦ੍ਰਿਸ਼ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
48:19Pongal Vizha - 2021 | Live | Digital Kondattam |  Nakkalites F - Zone
Pongal Vizha - 2021 | Live | Digital Kondattam | Nakkalites F - Zoneਦ੍ਰਿਸ਼ 166 ਹਜ਼ਾਰ9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
13:18Poongaatru Puthithaanathu #NakkalitesFzone
Poongaatru Puthithaanathu #NakkalitesFzoneਦ੍ਰਿਸ਼ 3 ਮਿਲੀਅਨ9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
8:01Yaarunga Antha Naalu Peru | #NakkalitesFZone
Yaarunga Antha Naalu Peru | #NakkalitesFZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 932 ਹਜ਼ਾਰ9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
8:19Types of People in Beauty Parlour | #NakkalitesFZone
Types of People in Beauty Parlour | #NakkalitesFZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
14:01Periods Story | #NakkalitesFZone
Periods Story | #NakkalitesFZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
13:28Modern Maamiyaar | Nakkalites FZone
Modern Maamiyaar | Nakkalites FZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
11:19Veetukku Vara Maaten Poda | Nakkalites Fzone
Veetukku Vara Maaten Poda | Nakkalites Fzoneਦ੍ਰਿਸ਼ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
4:36Bloopers | Nakkalites F Zone
Bloopers | Nakkalites F Zoneਦ੍ਰਿਸ਼ 609 ਹਜ਼ਾਰਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
13:39Marriage And Stuff #Nakkalites Fzone
Marriage And Stuff #Nakkalites Fzoneਦ੍ਰਿਸ਼ 1.3 ਮਿਲੀਅਨਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
13:5880's VS 2k MOM | Fzone Nakkalites
80's VS 2k MOM | Fzone Nakkalitesਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
11:50Miss Perfect | Fzone Nakkalites
Miss Perfect | Fzone Nakkalitesਦ੍ਰਿਸ਼ 2.9 ਮਿਲੀਅਨਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
12:17Group Study - Girls Version #NakkalitesFZone
Group Study - Girls Version #NakkalitesFZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 4.5 ਮਿਲੀਅਨਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
13:30After Breakup - O Pen Talk #Nakkalites FZone
After Breakup - O Pen Talk #Nakkalites FZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 2.9 ਮਿਲੀਅਨਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
12:29Cute Irritating Moments in Married Life | #Nakkalites FZone
Cute Irritating Moments in Married Life | #Nakkalites FZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 1.8 ਮਿਲੀਅਨਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
3:26F zone Channel promo #Nakkalites FZone
F zone Channel promo #Nakkalites FZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 399 ਹਜ਼ਾਰਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
12:25Girls Proposals - O Pen Talk #Nakkalites FZone
Girls Proposals - O Pen Talk #Nakkalites FZoneਦ੍ਰਿਸ਼ 4.1 ਮਿਲੀਅਨਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ