Nimmy Arungopan

Nimmy Arungopan Nimmy Arungopan

 • 30
 • 23 ਮਿਲੀਅਨ
Hi, I am Nimmy Arungopan. Welcome to my PAsun channel.

I'd love to hear from you. Like, Comment, Subscribe.

Thanks for watching!

Work Enquires : [email protected]

ਵੀਡੀਓ

17:48Birthday Vlog 2021 | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Baby Aaryan
Birthday Vlog 2021 | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Baby Aaryanਦ੍ਰਿਸ਼ 94 ਹਜ਼ਾਰਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
16:45My Birthday Special : Huge Shopping + Pre Birthday Celebration | Nimmy Arungopan
My Birthday Special : Huge Shopping + Pre Birthday Celebration | Nimmy Arungopanਦ੍ਰਿਸ਼ 135 ਹਜ਼ਾਰਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
22:31Evening Vlog : Shopping + Self Care | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Aaryan Gopan
Evening Vlog : Shopping + Self Care | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Aaryan Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 150 ਹਜ਼ਾਰਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
14:27Happy Maha Navami - Vlog + GRWM | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Baby Aaryan
Happy Maha Navami - Vlog + GRWM | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Baby Aaryanਦ੍ਰਿਸ਼ 134 ਹਜ਼ਾਰ7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
21:04My Dream Vanity Tour | YouTube Studio | Nimmy Arungopan
My Dream Vanity Tour | YouTube Studio | Nimmy Arungopanਦ੍ਰਿਸ਼ 194 ਹਜ਼ਾਰ7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
27:56SURPRISE REVEAL!! | Our Big Little Happiness | Nimmy Arungopan | Arun Gopan
SURPRISE REVEAL!! | Our Big Little Happiness | Nimmy Arungopan | Arun Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 205 ਹਜ਼ਾਰ7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
27:13Staycation Vlog | Elixir Hills Munnar | Nimmy Arungopan | Arungopan | Aaryan Gopan
Staycation Vlog | Elixir Hills Munnar | Nimmy Arungopan | Arungopan | Aaryan Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 154 ਹਜ਼ਾਰ21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
22:41Morning Vlog ; Kitchen Organising Hacks + Unboxing | Nimmy Arungopan | Arungopan | Aaryan Gopan
Morning Vlog ; Kitchen Organising Hacks + Unboxing | Nimmy Arungopan | Arungopan | Aaryan Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 320 ਹਜ਼ਾਰਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
20:29Weekend Vlog : Fully Vaccinated + Hair Care Routine | Nimmy Arungopan | Arungopan | Aaryan Gopan
Weekend Vlog : Fully Vaccinated + Hair Care Routine | Nimmy Arungopan | Arungopan | Aaryan Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 271 ਹਜ਼ਾਰਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
1:01When He Sings My Favourite Love Song | Arun Gopan | Nimmy Arun Gopan | Shafeek
When He Sings My Favourite Love Song | Arun Gopan | Nimmy Arun Gopan | Shafeekਦ੍ਰਿਸ਼ 83 ਹਜ਼ਾਰਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
15:13Huge Zivame Sale Haul - Up to 70% Off | Pack With Me | Nimmy Arungopan
Huge Zivame Sale Haul - Up to 70% Off | Pack With Me | Nimmy Arungopanਦ੍ਰਿਸ਼ 67 ਹਜ਼ਾਰਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
18:47Janmashtami Celebration Vlog | Outfits + Makeup | Nimmy Arungopan | Arungopan | Baby Aaryan
Janmashtami Celebration Vlog | Outfits + Makeup | Nimmy Arungopan | Arungopan | Baby Aaryanਦ੍ਰਿਸ਼ 307 ਹਜ਼ਾਰਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
0:31Meet our little Kannan | Janmashttami Wishes | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Aaryan Gopan
Meet our little Kannan | Janmashttami Wishes | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Aaryan Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 476 ਹਜ਼ਾਰਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
12:43What Is In My Wardrobe | My Wardrobe Tour | Nimmy Arungopan
What Is In My Wardrobe | My Wardrobe Tour | Nimmy Arungopanਦ੍ਰਿਸ਼ 174 ਹਜ਼ਾਰਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
20:12Happy Onam 🌸 | Get Ready With Us For Onam | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Aaryan Gopan
Happy Onam 🌸 | Get Ready With Us For Onam | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Aaryan Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 269 ਹਜ਼ਾਰ2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
22:46Staycation Vlog | Kochi Marriott | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Baby Aaryan
Staycation Vlog | Kochi Marriott | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Baby Aaryanਦ੍ਰਿਸ਼ 307 ਹਜ਼ਾਰ2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
13:39My Onam Look : Outfit & Makeup | Onam 2021 | Nimmy Arungopan
My Onam Look : Outfit & Makeup | Onam 2021 | Nimmy Arungopanਦ੍ਰਿਸ਼ 100 ਹਜ਼ਾਰ2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
16:26Shopping Challenge!! He Or Me 🥰 | Nimmy Arungopan | Arun Gopan
Shopping Challenge!! He Or Me 🥰 | Nimmy Arungopan | Arun Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 111 ਹਜ਼ਾਰ2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
18:31Silver Play Button Unboxing + Calling Our Subscribers | Nimmy Arungopan | Arungopan
Silver Play Button Unboxing + Calling Our Subscribers | Nimmy Arungopan | Arungopanਦ੍ਰਿਸ਼ 47 ਹਜ਼ਾਰ2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
14:34What I Wore On My Staycation ; My Top 10 Favorites From Zivame | Nimmy Arungopan
What I Wore On My Staycation ; My Top 10 Favorites From Zivame | Nimmy Arungopanਦ੍ਰਿਸ਼ 117 ਹਜ਼ਾਰ2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
14:52My Everyday Makeup Look ❤️ | Simple & Glowy Makeup | Nimmy Arungopan
My Everyday Makeup Look ❤️ | Simple & Glowy Makeup | Nimmy Arungopanਦ੍ਰਿਸ਼ 92 ਹਜ਼ਾਰ2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
16:39Morning Vlog ; Breakfast + Skincare | Nimmy Arungopan | Arungopan | AaryanGopan
Morning Vlog ; Breakfast + Skincare | Nimmy Arungopan | Arungopan | AaryanGopanਦ੍ਰਿਸ਼ 485 ਹਜ਼ਾਰ2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
5:10Aaryan's 6 month Birthday Celebration | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Aaryan Gopan
Aaryan's 6 month Birthday Celebration | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Aaryan Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 257 ਹਜ਼ਾਰ3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
27:09Who Knows Me Better? Husband VS Best Friend | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Suja Thomas
Who Knows Me Better? Husband VS Best Friend | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Suja Thomasਦ੍ਰਿਸ਼ 152 ਹਜ਼ਾਰ3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
15:29Matching Outfits With My Baby Aaryan | Nimmy Arungopan | Aaryan Gopan
Matching Outfits With My Baby Aaryan | Nimmy Arungopan | Aaryan Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 136 ਹਜ਼ਾਰ3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
18:23Morning Vlog ; Making Breakfast + Shower Routine | Nimmy Arungopan | Arungopan | Aaryan Gopan
Morning Vlog ; Making Breakfast + Shower Routine | Nimmy Arungopan | Arungopan | Aaryan Gopanਦ੍ਰਿਸ਼ 456 ਹਜ਼ਾਰ3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
10:43Best Affordable Skincare | Sale Up to 50% Off; Face Mask+Serum+Essential Oil | Nimmy Arungopan
Best Affordable Skincare | Sale Up to 50% Off; Face Mask+Serum+Essential Oil | Nimmy Arungopanਦ੍ਰਿਸ਼ 54 ਹਜ਼ਾਰ3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
20:55Trying Cute Baby Costumes On Aaryan | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Baby Aaryan
Trying Cute Baby Costumes On Aaryan | Nimmy Arungopan | Arun Gopan | Baby Aaryanਦ੍ਰਿਸ਼ 250 ਹਜ਼ਾਰ3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
15:38Covid 19 Vaccination Vlog | Nimmy Arungopan
Covid 19 Vaccination Vlog | Nimmy Arungopanਦ੍ਰਿਸ਼ 272 ਹਜ਼ਾਰ4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • 😍

 • Foundation athanu use cheytha athonnu parayumo

 • Belated happy birthday dear 💕avideya Nimmi dinner nu poye

 • Chechi.. വൈകിയാണെകിലും happy birthday.... 😍😍ലവ് യൂ ആര്യാ .....

 • Cute baby and sweet nimmy chechi 🥰🥰🥰❤️

 • Hai chechhi😊

 • Belated wishes dear 💞 U R so lucky ❤️ethupoloru patner kittiyathil......God bless 🎇stay happy

 • Nimmy chechi❤

 • Chetante song kolam

 • Chetante hair style kolila. Nimi full makeup analo.

 • Many many happy returns of the day

 • Belated Happy Birthday Chechu ❤️❤️

 • Chechii ee makup idunath ellam kand kand ippo ,chechiyude makup tutorial kanathey padichu

 • Nimmy chechii...❤️❤️❤️

 • Mone melinjupoyi

 • Many more happy returns of the day chechiii😍

 • Happy Birthday to you

 • Aryan baby love yoouuu😘

 • Hiiiiiiii......❤

 • Happy Birthday Nimmy

 • happy birthday😍😍😍

 • Nimmi chechineyum arun chetteneyum aaryan babyneyum orupad orupad ishtam❤

 • I'm Vinila from Singapore. I'm watching this video on today 24th October! It's my birthday as well today.. I also have a son 6 months old and his name is also aaryan 🤩 I'm watching your videos since I was pregnant onwards! Same time nimmi was also pregnant!! There are so many things I can relate to may be that's why I really enjoy each vlogs of yours! So romantic, lovely, vibrant 🥰 Wish you a very happy birthday to nimmi and all good wishes for your family! Stay blessed 🙌

 • Happy Birthday to you Nimmichechi

 • 200 k aaku vegm guyzz...nmmde chechi kuty allee😘😘😘

 • ഇങ്ങനെ തഴുകിട്ട് ഉണരാത്തതെന്തേ എന്നോ. മരിച്ചവർ പോലും ഉണരും.👌👌👌

 • Belated bday wishes chechi All the best💕💋❤

 • Happy birthday chechi kutty love you a lot 😍😍😍😍😙😙😙💓💓💞💞

 • 😊😊😊😊😊

 • Belated birthday wishes dear chechi kutty🥰🥰

 • Chechi ed oil aan hairil use cheyyund?

 • 🥰❤️

 • Happy birthday nimmy chechi❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • Belated Happy Birthday 🎂🎂 chechii.....eni eppozhanu Surya music lek thirichu varunnath...njan Ella divasavum aa program kanuvarunnu...but pettannu kanathappol entho pole aayitt pinne kaanane thonniyilla...eniyum varumenn prethikzhikkunnu❤️❤️❤️

 • Pwoli 😍

 • Happy birthday dear 🥰🧚‍♀️😘😍🎊🎉🥳🎂🎂🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

 • Enik Aryankuttane eshta

 • Nimmy bayakara bagyavathiyane inghanoru hasbatinay kittiyille

 • Amma super

 • Chechikk ethra vayas aayi

 • 🎊🎊🎊🎊👍👍

 • Happy birthday chechee❤️❤️❤️love you. ❤️❤️❤️❤️

 • Hi...chechi.....arun chettan eppol saregamapa yil ellay eppol?

 • Happy birthday chechi🎉🎉🎉😊😊😊😊

 • Such a wonderful bday celebration 🥰🥰🥰

 • Many many happy return's of the day 🎂🎂🎂🎂🍰🍰🍰🍬🍬🍬

 • Cute baby Aaryan 😘 Nice video 🥰

 • Many Many Happy Returns of the day dear chechii ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • Our wedding day and your birthday is on the same day... Best wishes 🌷🎉

 • 😍😘😘😘

 • ❤️❤️

 • Aryan is the show stealer 💖

 • Love you 3

 • Nimi you are very lucky to have a loving partner .God bless you guys. Belated birthday dear.HAPPINESS ALWAYS

 • Birthday wishes dears...

 • Happy Birthday 🥰🥰

 • Belated b'day wishes...... ചേച്ചി പെണ്ണെ........ 😘❤

 • Happy birthday Chechi

 • 💖💖💖

 • Wowwaa .Masha Allah 👍😘🤲

 • Happy birthday🎉🎁🎁🎁🎉🎉

 • Many Many Happy returns of the day. God bless uu

 • Happy birthday dear 🥰🥰🎂🎂😘😘

 • Happy Birthday🎂 🥳.. Hope you had a wonderful day. God bless

 • How sweet❤️🌝